Ταυτότητα
Τοποθεσία
Υπηρεσίες
Φωτογραφίες
Περιβαλλοντική Ευαισθησία
Επικοινωνία

Πλωτή Βάση Οικοπεριήγησης & Οικοξενάγησης Επισκεπτών στη λίμνη Βεγορίτιδα - Πλωτό Αναψυκτήριο "Βεγόριτιδα"

 

Ίσως η μοναδική του είδους της σε όλη την Ελλάδα, μία πρότυπη εγκατάσταση που έχει στόχο να καταστήσει επισκέψιμη την πανέμορφη λίμνη Βεγορίτιδα, την μεγαλύτερη κάποτε λίμνη στην Ελλάδα και έναν σημερινό υδροβιότοπο εξαιρετικού φυσικού κάλλους...

Home Page