Τοποθεσία

Γεωγραφικά η θέση εγκατάστασης (θέση Μπουρίνι) βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του Νομού Πέλλας και του Δήμου Βεγορίτιδας. Ο χώρος επέμβασης σημειώνεται στον παρακάτω γενικό χάρτη προσανατολισμού και βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νότιοδυτικά του οικισμού της Άρνισσας.

 H ακριβής θέση του πλωτού σε σχέση με τον οικισμό της Άρνισσας σημειώνεται στο παρακάτω σκαρίφημα.

Home Page