Ταυτότητα-Θέση
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Σημεία Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία
Φωτογραφίες

Λίμνη Βεγορίτιδα

 

Η Λίμνη Βεγορίτιδα ή Οστρόβου ή Κέλη, βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ελληνικής επικράτειας κοντά στα σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ. Ανήκει στις αλπικού τύπου λίμνες. Είναι θερμή μονομεικτική, με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό άζωτο και με αυξανόμενο ευτροφισμό. Παρουσιάζει ακανόνιστη υδραυλική συμπεριφορά και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα καρστικής λίμνης που η εκφόρτωσή της γίνεται υπόγεια μέσω φυσικών αγωγών. Κάποτε ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση (40 km2 σήμερα από 65 Km2  σε παλαιότερα χρόνια) και βάθος (περί τα 45μ. σήμερα και περί τα 80μ. σε παλαιότερα χρόνια) λίμνη στην Ελλάδα, με σημερινό περιεχόμενο περί τα 800.000.000 μ3 νερό από 2.200.000.000 μ3 κατά τη δεκαετία του ‘50. Ο επισκέπτης φθάνοντας στην περιοχή της λίμνης και αντικρίζοντάς την από ψηλά εντυπωσιάζεται από την ηρεμία και την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου. 

Η λίμνη σε συνδυασμό με τους γύρω ορεινούς όγκους της περιοχής (Βόρας και Βέρμιο) αποτελούν μία σύνθεση εξαιρετικού φυσικού κάλλους που προσφέρεται για πληθώρα τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (σκι, ιστιοπλοΐα, αεραθλητισμό κλπ). Αποτελεί εξαιρετικής σημασίας υδροβιότοπο καθώς φιλοξενεί πολλά και σπάνια είδη πουλιών και ψαριών. Σαν συνέπεια αυτού η λίμνη  εντάσσεται στη ζώνη προστασίας της NATURA 2000 (κωδικός GR1340004) και αποτελεί καταφύγιο θηραμάτων σύμφωνα με τον  νόμο 177/75. Σημειώνεται δε ότι τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια μεγάλων διαδρομών Ε4&Ε6 διέρχονται οριακά το Δήμο Βεγορίτιδας (νοτιοδυτικά παραλίμνια για το Ε4 και βόρεια εντός του όρους Βόρας για το Ε6), δείγμα του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής της λίμνης. Η λίμνη Βεγορίτιδα αποτελεί το χαμηλότερο σημείο του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας και Πετρών, των οποίων δέχεται τα νερά μέσα από σύστημα διωρύγων και σήραγγας. Τροφοδοτείται από τα υδατορέματα Φαράγγι, Πεντάβρυσο (Σολού), Άνω Γραμματικού, Παναγίτσας, Άρνισσας και της λεκάνης απορροής της, η έκταση της οποίας ανέρχεται σε 1853 km2.

Home Page